28 TAHUN PERGINYA MARSINAH

28 Tahun sudah Marsinah pergi dari dunia.Akan tetapi, Marsinah masih hidup dalam diri kita semua. Setiap langkah mereka yang berangkat dan pulang kerja, diisi Marsinah-Marsinah. Setiap peraturan yang memperjuangkan hak tenaga kerja dan buruh, diisi Marsinah-Marsinah.
Marsinah menelusup menjadi pemikiran-pemikiran, yang terus berkembang di kepala banyak orang. Marsinah dan segala yang diperjuangkan. Marsinah, tidak benar-benar pergi, ia kini telah menjadi abadi.
“Ingatlah ! Bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras dari pada dari atas bumi”
………Tan Malaka………